Aktivi­teter

Det åbne dagcenter på Plejecenter Bakkegården

Alle ugens hverdage fra kl. 9.00 til kl. 16.00.

Tlf.: 21 34 66 71

Faste aktiviteter i Det Åbne Dagcenter på
Plejecenter Bakkegården - Se aktiviteterne