Dag­center

Dagcentret, aktiviteter og arrangementer

Dagcentret findes ved hovedindgangen. Dagcentret er personalebemandet i tidsrummet kl. 08.30 – 16.00 på alle hverdage, men man er velkommen til at benytte sig af lokalerne, selvom der ikke er personale til stede.

Tilbuddene i dagcentret henvender sig til alle pensionister i lokalområdet herunder beboere på plejecentret. Aktiviteterne spænder vidt fra kreative gøremål, oplæsning, sang, bankospil til motionshold og dagligdags gøremål som f.eks. småkagebagning og blomsterpyntning - se oversigt over faste aktiviteter her.


Dagcentret råder over store fine lokaler, så det er ligeledes her en stor del af plejecentrets arrangementer og fester foregår, som f.eks. årstidsfester.

Dagcentret samarbejder med frivillige hjælpere og pårørende, så aktiviteterne kan udvides i forhold til antal hjælpere. Har brugere af dagcentret særlige ønsker eller behov, kan man altid få hjælp af personalet til at sætte aktiviteten i gang. Det er ikke en betingelse at deltage i aktiviteterne for at komme i dagcentret, mange kommer også blot for at hygge sig og få en snak med.

Aktiviteterne i dagcentret er nærmere beskrevet i det månedlige områdeblad, som også kan læses her, samt på opslagstavlerne i huset.