Træ­ning

Træning på Plejecenter Bakkegården

Der er tilknyttet fysioterapeut og ergoterapeut til Bakkegården. Der ydes genoptræning og vedligeholdelsestræning til de beboere, der har behov herfor. Træningen kan foregå i træningslokalet, som ligger ved siden af Dagcentret, eller hos beboeren i dennes lejlighed.


Der er også mulighed for selv at træne i træningslokalet efter vejledning af fysioterapeuten, eksempelvis på motionscykel. Ligeledes er der ugentlig tilbud om at deltage i stolegymnastik i Dagcentret.