Vel­kom­men til Bak­ke­går­den

Her kan du læse om Bakkegårdens værdier og hente praktisk information i forbindelse med indflytning

Velkommen til Bakkegården - praktisk info

 • Velkommen fra ledelsen

  Vi byder dig velkommen til Bakkegården og håber, at du vil befinde dig godt i dit nye hjem.

  Vi kan tilbyde et hyggeligt plejecenter med dejlige boliger og gode faciliteter som f.eks. træningslokaler og en indbydende café.

  Vi har her samlet en række praktiske oplysninger, som du og dine pårørende kan have glæde af, når du flytter ind på Bakkegården. Vi håber, at du hurtigt vil føle dig hjemme.

  Vi vil bestræbe os på at skabe en god hverdag for dig, som imødekommer dine behov og ønsker.

  Venlig hilsen
  Helle Wittig, centerleder
  Ulla Andersen, ass. centerleder

 • Bakkegårdens værdier

  Ansvarlighed
  Vi handler ud fra princippet ”Alle gør sit bedste”.
  Vi tager og får ansvar.

  Respekt og anerkendelse
  Vi respekterer, at mennesker er forskellige og tager udgangspunkt deri.
  Vi viser hinanden gensidig respekt, såvel beboere som pårørende og personale.
  Vi har evnen og viljen til at lytte til hinanden.

  Traditioner
  Vi fastholder gode traditioner.

  Tillid
  Samarbejdet mellem beboere, familie/pårørende og personale på Bakkegården er baseret på tillid og ligeværd.

  Tillid gør vi os fortjent til ved at respektere hinanden og føle ansvar for hinanden.

  Tryghed og varme
  Vi lægger vægt på et trygt og varmt miljø for beboere, familie/pårørende og personale.

  Det betyder,

  • at beboere på Bakkegården i dagligdagen kan regne med at få den nødvendige hjælp og støtte, som giver livsindhold og følelsen af at høre til, således at livet stadig leve
  • at vi sætter det enkelte menneske i fokus med henblik på at respektere og bevare det enkelte menneskes identitet og værdighed
  • at familie/pårørende altid er velkommen og betragtes som en nær samarbejdspartner og medspiller
  • at boboere og personale trygt kan være åben og ærlig i kommunikation og ageren
 • Praktisk info i forbindelse med indflytning Indflytning

  Du er naturligvis velkommen til at se boligen, før du flytter ind. Tidspunktet aftales med Bakkegårdens centerleder eller assisterende centerleder.

  Bakkegårdens indretning
  Bakkegården blev taget i brug i 1908, men er siden bygget om af flere omgange, senest i 2003.
  Bakkegården består af følgende fem bo-enheder. Navnene har vi hentet inspiration til i lokalområdet.
  Læs her mere om boligerne

  Rygning
  Jf. lovgivningen må der ikke ryges indendørs på offentlige steder og fællesarealer, hvor andre mennesker opholder sig, således heller ikke på Bakkegården. Det betyder, at beboere eller deres gæster kun må ryge i beboerens lejlighed eller alternativt udendørs. Det betyder også, at døren til lejligheden skal være luk-ket under rygning, da røgen ellers trækker ud på gangarealet og dermed generer ikke-rygende beboere og personale.

  Du skal du som rygende beboer acceptere, at der ikke ryges i boligen, når medarbejderne er til stede for at hjælpe dig, og ligeledes acceptere, at der udluftes for røg i lejligheden inden medarbejderen skal hjælpe dig.

  Af hensyn til brandsikkerheden henstilles der til, at der ikke ryges i sengen, samt at der anskaffes brandhæmmende rygeforklæde, hvis der vurderes at være risiko for at beboeren taber cigaret eller gøder.​

  Kontaktperson
  Som beboer på Bakkegården, bliver du tilknyttet en medarbejder, som vil være din kontaktperson. Kontaktpersonen har hovedansvaret for de forskellige forhold, der vedrører dig. Hvis du bor i nærområdet vil din nye kontaktperson besøge dig, inden du flytter ind. Inden for de første 14 dage, efter indflytningen vil der blive planlagt en indflytningssamtale med tilstedeværelse af din kontaktperson, centersygeplejerske samt dine pårørende, hvis det ønskes.

  Medicin
  Den medicin, som du er vant til at tage, skal du medbringe ved indflytningen. Social- og sundhedsassistenten, der er tilknyttet afdelingen, hvor du skal bo, vil være behjælpelig med at administrere og bestille din medicin.

  Post
  Post hentes og omdeles dagligt af personalet. Udgående post afleveres til personalet eller familien.

 • Samarbejde med familie

  Vi vil gerne have et godt samarbejde med dig og din familie, således at vi sammen kan opbygge en hverdag, der giver mening for dig, og mest muligt livskvalitet.

  Ved indflytningen skal du og din familie/pårørende selv indrette boligen og hænge lamper, gardiner og billeder op.

  Vi håber, din familie vil hjælpe dig med det økonomiske, hjælpe med at købe tøj og andre fornødenheder og eventuelt ledsage dig til lægebesøg o.l.

  Din familie/pårørende og venner er altid velkommen til at besøge dig, akkurat som før, du flyttede ind i din nye bolig på Bakkegården. De er også velkommen til at deltage i de aktiviteter og det samvær, der er på Bakkegården. Hvis din familie ikke er i stand til at hjælpe med praktiske forhold, som ligger uden for de ydelser, du er berettiget til, vil personalet være behjælpelig med at kontakte private udbydere, hvis honorar betales af dig.

   

 • Økonomi

  Du bevarer din pension, når du flytter ind på Bakkegården. Til gengæld skal du selv betale for ophold, mad o.l.
  Indskud
  Når du flytter ind i en bolig på Bakkegården, betaler du et indskud, præcis på samme måde, som hvis du flytter til en hvilken som helt anden lejebolig. Når lejligheden er istandsat efter fraflytning, tilbagebetales det overskydende indskud.
  Husleje el og varme
  Obligatoriske udgifter, som du skal betale, og som trækkes fra din pension månedligt forud.
  Bolig- og Ejendomsservice, Vejle Kommune (tlf. 76 86 81 33) kan udregne det præcise beløb til indskud og husleje. Til den månedlige husleje og a conto varme kan du søge hhv. boligydelse og varmetillæg. Størrel-sen heraf er afhængig af indtægt og formue.
  Kort efter indflytning modtager du en lejekontrakt fra Boligadministrationen (i Vejle Kommune). Det er muligt at etablere et lån til betaling af indskud. Der udleveres tre nøgler til lejligheden.
  Valgfrie ydelser, som kan tilkøbes
  Kostpakken består af dagens hovedmåltider og mellemmåltider. Beløbet er pt.  4.113 kr./md.
  Vask: Vask af eget tøj, linned og håndklæder. Beløbet er pt. 140 kr./md.
  Rengøring: Rengøringsartikler, toiletpapir, el-pærer (til faste lampesteder )o.l.  Beløbet er pt.  85 kr. kr. /md.
  I alt for vask og rengøringsartikler er 268 kr. pr. mdr.
  Det anbefales, at du vælger alle nævnte ydelser. De enkelte udgifter tilmeldes og betales via BS (beta-lingsservice) og opkræves bagud månedligt.
  Telefon
  I din lejlighed på Bakkegården er der telefonstik. Oprettelse/flytning af telefon samt udgifter forbundet hermed afholder du selv.
  Radio og TV
  I din lejlighed er der antennestik til radio og TV. Licens for egne apparater skal du selv tilmelde og betale.  Af hensyn til de digitale kanaler, skal dit TV skal være af nyere dato.
  Kontakt Pedel Pedersen 2423 4721 i hverdagene ml. kl. 7-14.
  Vi gør opmærksom på, at vi ikke kan være behjælpelige med indstilling af kanaler på dit TV. Familie/pårørende må være behjælpelige eller du kan alternativt bestille en TV-teknikker.
  I de fælles opholdsrum er der TV og radio, denne licens afholdes af Boligadministrationen.
  Internet
  Hvis du ønsker adgang til internet skal der slev sørges for det. Vi har kun internet i huset, der kan benyttes til vores arbejde.
  Opbevaring af medicin, penge og værdigenstande
  I din lejlighed på Bakkegården er der et aflåseligt skab. Skabet er beregnet til opbevaring af medicin. Op-bevaring af penge, som du ønsker personalet skal være behjælpelig med at administrere, opbevares i Bakkegårdens pengeboks (maks. 1.500 kr.)
  Det anbefales, at du ikke har mange kontanter liggende i lejligheden. Det kan være en god idé at anskaffe en aflåselig pengekasse. 
  Forsikring
  Du er selv ansvarlig for at tegne indboforsikring. I den forbindelse gør vi opmærksom på, at din indboforsikring også dækker, hvis du kommer til at skade andres indbo.

   

 • Møbler

  Du afgør naturligvis selv, hvilke møbler du vil medbringe til din bolig på Bakkegåden, men vi gør opmærksom på, at der i forbindelse med møblering bør tages højde for plads til hjælpemidler herunder den friplads personalet har behov for i forbindelse med evt. pleje.

  Det betyder også, at selv om du ved indflytning kun har behov for begrænset hjælp, kan der senere blive behov for at fjerne møbler afhængigt af dit behov for hjælp fra personalet og brug af hjælpemidler.

  Vi tager gerne en dialog med dig herom, inden du flytter ind.

 • Hjælpemidler, elektroniske dørlåse og nødkald

  Hjælpemidler
  Hvis du har hjælpemidler fra Vejle Kommune, skal du medbringe dem alle til din nye bolig. Hvis du har en speciel trykaflastende madras i plejeseng skal denne også medbringes. Evt. plejeseng, lift og nødkald skal blive i boligen og bliver afhentet af Hjælpemiddelafdelingen (i Vejle Kommune).

  Ved behov for yderligere hjælpemidler aftales dette med personalet, som vil være behjælpelig med ansøgning til Myndighedsafdelingen. Der kan tilbydes ledsagerbetjent el-kørestol.

  Bus
  Bakkegården har deres ehen bus, som bliver brugt til ture. Det kan være ud og se naturen, ud og handle eller andre oplevelser. Bussen bliver tit brugt af den enkelte afdeling i forbindelse med at der er ekstra personale på arbejde, når der er planlagt ”klippekort”. Der udover har vi frivillige der gerne er chauffør på vores ture.

  Elektroniske dørlåse
  Alle boliger på Bakkegården har monteret elektroniske låse, som låses og åbnes med en nøglechip. Låsen kan stilles således, at døren altid er låst udefra og åben indefra. Dette anbefales, da det er en god sikring mod tyveri.
  Personalet har med deres nøglechip mulighed for at låse døren op. Vi gør opmærksom på, at alle oplåsninger samlet i låsens hukommelse med oplysning om nøglechippens nummer og tidspunkt. Disse oplysninger kan til enhver tid aflæses, hvis der er behov herfor. Dette skal ses som en betryggende sikkerhed for såvel beboerne som personalet på Bakkegården.

  Nødkald
  Hvis du har behov for at tilkalde hjælp, vil du få en bærbar kalder.

   

 • Serviceydelser

  Frisør og fodpleje
  Frisørsalonen er placeret ved Dagcentret, og personalet vil være behjælpelig med at bestille tid hos den frisør, du ønsker at benytte.
  Fodpleje kan bestilles til at komme i lejligheden.

  Tandpleje
  Der er mulighed for at blive tilmeldt Omsorgstandplejen, som pt. koster ca. 540 kr. om året. Beløbet betales bagud og forfalder til betaling i november måned. Beløbet dækker alle udgifter i forbindelse med tandlægebesøg.

  Vask af tøj
  Tøjet vaskes i Bakkegårdens fællesvaskeri. Det er vigtigt at dit tøj tåler maskinvask, da vi ikke har mulighed for at håndvaske.

  Bakkegården kan ikke påtage sig ansvar for tøj, der behandles korrekt efter den vaskeanvisning, tøjet er mærket med. Tøj med påhæftet vaskeanvisning, der fraråder maskinvask vil blive sendt retur til den pågældende beboers afdeling. Personalet på afdelingen vil så tilbyde, at sende tøjet til rensning, for den pågældende beboers regning, hvis dette ønskes. Familie/pårørende er selvfølgelig også velkommen til at sørge for vask eller rensning.

  Ved indflytning bliver alt dit tøj påsyet eller påtrykt et nummer. Dette sørger vaskeriet for. Husk derfor, at nyindkøbt tøj, inden det tages i brug, lægges i en pose med besked om, at det mangler mærkning.

  Rengøring af lejligheden
  Efter individuel vurdering ydes der hjælp til rengøring. Som hovedregel ydes denne hjælp i forhold til Vejle Kommunes serviceniveau. Dvs., der støvsuges, vaskes gulv og tørres støv af på vandrette flader, samt almindelig oprydning.

  Rengøringsmidler og redskaber, såsom støvsuger, klude, gulvskrubber o.l. indgår i de valgfrie ydelser. Der ydes ikke hovedrengøring, opvask af eget porcelæn og rengøring af køleskab. Personalet kan ikke tilbyde rengøring af altaner og udendørs møbler, samt pasning af udendørs blomster.

  Familie/pårørende er altid velkommen til at hjælpe med rengøring. Rengøringsartikler og -redskaber kan lånes på afdelingen, hvis den valgfrie rengøringspakke er valgt.

 • Aktiviteter og arrangementer

  Tilbuddene i dagcentret henvender sig til beboere på Bakkegården og pensionister fra lokalområdet. Aktiviteterne spænder vidt fra kreative gøremål, oplæsning, sang, bankospil til motionshold og dagligdags gøremål som f.eks. småkagebagning og blomsterpyntning.

  Dagcentret råder over store, dejlige lokaler, så det er også her en stor del af plejecentrets arrangementer og fester foregår, eksempelvis årstidsfesterne.

  Dagcentret samarbejder med frivillige hjælpere og pårørende, så aktiviteterne kan udvides i forhold til antallet af hjælpere. Har brugere af dagcentret særlige ønsker eller behov, kan man altid få hjælp af personalet til at sætte aktiviteten i gang. Man behøver ikke deltage i aktiviteterne for at gå i dagcentret, mange kommer for at hygge sig og få en snak med andre.

  Aktiviteterne i dagcentret er beskrevet i det månedlige områdeblad, som alle beboere på Bakkegården modtager, og kan ligeledes ses på opslagstavlerne i huset.

  Tilbud om træning
  Der er tilknyttet fysioterapeut og ergoterapeut til Bakkegården. Der ydes genoptræning og vedligeholdelsestræning til de beboere, der har behov herfor. Træningen kan foregå i træningslokalet, som ligger ved siden af dagcentret, eller hos beboeren i dennes lejlighed.

  Der er også mulighed for selv at træne i træningslokalet efter vejledning af fysioterapeuten, eksempelvis på motionscykel. Ligeledes er der ugentlig tilbud om at deltage i stolegymnastik i dagcentret.

  Bus
  Bakkegården har deres ehen bus, som bliver brugt til ture. Det kan være ud og se naturen, ud og handle eller andre oplevelser. Bussen bliver tit brugt af den enkelte afdeling i forbindelse med at der er ekstra personale på arbejde, når der er planlagt ”klippekort”. Der udover har vi frivillige der gerne er chauffør på vores ture.

  Gæster
  Når du flytter ind på Bakkegården er Bakkegården dit hjem og dermed altid åben for dine gæster. Du er naturligvis også meget velkommen til at tage gæster med til arrangementer og til højtiderne, hvor der dog skal tilmeldes, og hvor du selv står for betaling af maden.

  Gæster er også velkommen til at overnatte hos dig. Bakkegården har en transportabel gæsteseng, som kan lånes til overnattende gæster.

  Café tilbud
  På Bakkegården er der en hyggelig café - ”Café Blæksprutten" - hvor man kan købe god mad og har mulighed for socialt samvær.

  Café Blæksprutten har åbent kl. 11.00 - 14.00 alle hverdage, og til kl. 13.30 i weekenden. I åbningstiden er døren altid åben for centrets beboere, deres familie og venner, udeboende pensionister og områdets personale. Man kan få flere oplysninger i Café Blækspruttens pjece, som ligger fremme i cafeen.

  Du har som beboer på Bakkegården mulighed for at spise i caféen evt. sammen med din familie uden at betale ekstra.
  Gældende for Ømkulen, Kongskær og Løngangen er, at beboerne senest kl. 9.00 den pågældende dag skal give besked til køkkenet, så der ikke leveres mad til den pågældende beboers bosted. I modsat fald kommer beboeren til at betale for den mad, de spiser i caféen. Personalet på afdelingen har selvfølgelig også mulighed for at give beboeren fra afdelingen mad med ned i caféen.

  Beboere på Riberhøj og Møllestien skal give besked til deres respektive afdeling, hvorefter køkkenet afregner med den pågældende afdeling.

  Køkkenet
  Bakkegårdens køkken laver mad til områdets caféer og beboerne på Bakkegården i den gamle del af huset. Menuerne består af traditionelle danske retter, hvor der sættes fokus på danske sæsonvarer og minimal brug af hel- og halvfabrikata. Bakkegårdens køkken sætter pris på at lave maden fra bunden og ba-ger selv brød.


  Fødselsdag og fester
  Køkkenet tilbyder at levere mad m.v. i forbindelse med diverse fester for husets beboer. I den forbindelse kontaktes køkkenpersonalet for nærmere aftale.

 • Fast tilknyttede læger på Bakkegården

  Som beboer på Plejecenter Bakkegården har du mulighed for at vælge en praktiserende læge, der er fast tilknyttet plejecentret. 

  De fast tilknyttede praktiserende læger på Bakkegården er Lærke Thomsen og Adam Nissen fra Lægerne Dommergårde Vedelsgade 1, Vejle.

  De underviser personalet i sundhedsfaglige emner, og bidrage med faglig sparing på et generelt plan. 

  Med indførelse af ordningen forventer man bl.a. at kunne forebygge flere indlæggelser samt forbedre medicinhåndteringen. 

  De praktiserende læger kommer regelmæssigt på plejecentret, og vil derfor få et godt kendskab til centrets personale og  beboere.  

  Skal jeg skifte læge?
  I forbindelse med  indførelsen af ordningen, har du mulighed for at få Lærke Thomsen eller Adam Nissen som din praktiserende læge.  Det er et tilbud, og du er på ingen måde forpligtet til at skifte læge. Har du en læge, der kender dig godt, kan det være en fordel at beholde pågældende læge. 

  Vi anbefaler, at du taler med dine pårørende og evt. personale om hvilke fordele og ulemper, der kan være forbundet med at skifte læge. 

  Hvis Lærke Thomsen eller Adam Nissen i forvejen er din læge, skal du ikke foretage dig yderligere. 

  Hvordan skifte jeg læge 
  Hvis du ønsker at skifte læge, kan du gøre det på Borger.dk eller i  dit borgerservicecenter. Dine pårørende eller personalet kan evt. være dig behjælpelig.