Bakkegårdens Venner

Hvad er vores formål?

 • At medvirke til at styrke og udvide kontakten mellem plejecentret og det omliggende samfund, beboernes familie/pårørende og andre med interesse for Plejecenter Bakkegården
 • At støtte og udføre aktiviteter sammen med beboere og medarbejdere
 • At støtte arrangementer og lignende tiltag med økonomiske midler

Hvem samarbejder vi med?

 • Plejecentrets beboere
 • Plejecentrets personale
 • Beboernes familie/pårørende
 • Andre frivillige, enkeltpersoner og organisationer

Hvad kan vi bl.a. tilbyde af arrangementer?

 • Hvidbjerg tur til ”Børnenes Vel”
 • Transportudgifter til udflugter
 • Frivillige hjælpere til fester
 • Samværseftermiddage året igennem
 • Julemarked med bl.a. tombola i november måned
 • Juleblomster til alle beboere

Bakkegården har igennem mange år haft  venneforeningen Bakkegårdens Venner.

Indtægterne fra kontingenter og arrangementer går ubeskåret til gavn for Plejecenter Bakkegårdens beboere og brugere af Dagcenter Bakkegården.

Medlemskab af Bakkegårdens Venner koster årligt 100 kr. Bestyrelsen består af 6-7 personer, som er valgt på den årlige generalforsamling. Formand for Venneforeningen er Birthe Pedersen.

Persondatapolitik

 • Bakkegårdens Venners persondatapolitik

  Foreningen Bakkegårdens Venner (BV) Vejle opbevarer kun de data, som du selv afgav, da du i sin tid blev medlem af foreningen. Det drejer sig kun om navn og adresse. Vi har således ingen følsomme personoplysninger registreret.

  Oplysningerne opbevares af foreningens kasserer og benyttes til registrering af indbetalte medlemskontingenter.

  Vedtaget på bestyrelsesmødet den 31. juli 2018.