Bakkegårdens Venner

På Bakkegården har vi gennem mange år haft en Venneforening, hvis formål er:

  • Bakkegårdens Venners persondatapolitik

  • Persondatapolitik

    Persondatapolitik

* at medvirke til at styrke og udvide kontakten mellem plejecentret og det omliggende samfund, beboernes familie/pårørende og andre med interesse for Plejecenter Bakkegården
* at støtte og udføre aktiviteter sammen med beboere og medarbejdere
* at støtte arrangementer og lignende tiltag med økonomiske midler

 Venneforeningen samarbejder med

* plejecentrets beboere
* plejecentrets personale
* beboernes familie/pårørende
* andre frivillige, enkeltpersoner og organisationer


Bakkegårdens Venner står hvert år bl.a. for følgende arrangementer:

* Hvidbjerg tur til ”Børnenes Vel”
* Transportudgifter til udflugter
* Frivillige hjælpere til fester
* Samværseftermiddage året igennem
* Julemarked med bla. tombola i november måned
* Juleblomster til alle beboere

 

Indtægterne fra kontingenter og arrangementer går ubeskåret til gavn for Plejecenter Bakkegårdens beboere og brugere af Dagcenter Bakkegården.


Medlemskab af Bakkegårdens Venner koster årligt 100 kr. Bestyrelsen består af 6-7 personer, som er valgt på den årlige generalforsamling. Formand for Venneforeningen er Bente Hallberg